Šamanské Bubny

Zvuk bubnov sprevádza nás ľudí už od nepamäti. Je hlboko zapísaný do našej rodovej pamäte a pri prvých úderoch aj po tisíckach rokov otvára cestu späť k prastarej skúsenosti, v ktorej vnímame veľmi hlboké prepojenie všetkých foriem života a znova dokážeme vnímať údery nášho srdca a ich spojenie s údermi srdca Matky Zeme.
Bubon má zásadné postavenie vo všetkých šamanských kultúrach . Bubon je žijúci sprievodca na ceste do skrytých realít paralelných svetov, jeho zvuk nás nesie, lieči a prináša silu. Je jasné, že šaman má k svojmu bubnu veľmi osobný vzťah a jeho nadobudnutiu predchádzali v minulosti dlhé rituály.

Šamanské bubny majú tú zvláštnosť, že ich zvuk obsahuje množstvo spodných tónov, ktoré dokážu vyvolať zmenený stav vedomia a preniesť nás do neviditeľných svetov. Túto zvláštnosť majú aj niektoré kovové hudobné nástroje napr tibetská miska.
Zvuk bubna teda mení stav vedomia a mení tak aj frekvenciu mozgových vĺn z alfa na delta. Zároveň sa zmení aj rytmus dýchania a tep. Pomalé delta vlny s frekvenciou pod 1 hertz sa využívajú pre účely liečenia nie len v šamanských obradoch ale napr.aj v kraniosakrálnej terapii a sú len ťažko reprodukovateľné iným spôsobom.

Účinok šamanského bubnovania je známy odpradávna. Avšak bez konkrétneho zámeru je často nevyužitý. Preto je veľmi dôležité obrátiť sa pri bubnovaní na ducha bubna , svojich spirituálnych spojencov , základné elementy atď. s jasným zámerom, ktorý potom umožňuje dostať konkrétne odpovede na naše otázky alebo priniesť potrebnú silu pre liečenie.
Veľmi dôležité však je aj na konci bubnovania všetkým poďakovať , pretože len tak sa potom po bubnovaní posvätný priestor znova vracia z miesta bez času do miesta času.

Ak chcete prehĺbiť svoju prácu s bubnom a porozumieť viac jeho spirituálnej kvalite, vyskúšajte si prosím nasledujúce cvičenie:
Dotýkajte sa svojho bubna zo začiatku s pocitom vďaky, cíťte ako silno alebo ľahko máte udierať a aký druh dotyku je vášmu bubnu príjemný. Skúste spojiť pocity vo svojom tele a v srdci s údermi svojich rúk a dotykom paličky s bubnom.
Bubnujte tak dlho až bude vaša ruka celkom unavená a všímajte si, čo bude chcieť potom robiť. Ak sa vaše svaly uvoľnia, bubnujte ďalej. Kultivujte svoje bubnovanie tak dlho, až dokážete bubnovať bez prerušenia. Skúste bubon veľmi jemne zdvihnúť a znova znížiť jeho polohu, tak aby ste zapájali aj iné svaly. Zapojte aj svoje nohy v pohybe, môžete sa pokúsiť tancovať, môžete hlbšie dýchať a možno začnete aj spievať. Takto sa bubnovanie spája s tancom aj s vašim hlasom v jednej harmonickej radosti z prúdiacej životnej sily.

Sila bubnov je spojená so silou zvierat, ktoré mu dali svoju kožu, silou stromov, ktoré dali drevo aj silou ľudí a miest, ktorí bubon vyrobili. S pomocou spojencov bola táto energia pretransformovaná pre nový zmysel a cieľ. Keď bubnujeme, táto sila sa znova a znova uvoľňuje pre liečenie a pomoc nám všetkým. Nezabudnime za to poďakovať a starajme sa o náš bubon ako o žijúcu bytosť!

Značky bubny